Hívjon most » +36 30 420 9600

Tisztelt Önkormányzatok!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2021. október 15-én délután megjelent a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület VP6-19.2.1.-71-III/2-21 számú, „Helyi közösségi és településképi fejlesztések támogatása” című helyi felhívása.

A felhívásra a LEADER HACS területén székhellyel rendelkező önkormányzatok adhatnak be támogatási kérelmet.

A támogatási intenzitás 100%-os, a projektek utófinanszírozásúak, ugyanakkor az utófinanszírozású tevékenységre igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a.

Az egyes önkormányzatok maximálisan 1.200.000 Ft támogatásban részesíthetőek, ugyanakkor azon települések, akik a VP6-19.2.1.-71-III-17, a VP6-19.2.1.-71-V-17, a VP6-19.2.1.-71-VII-17 helyi felhívás egyikének forrásából megítélt támogatásra vonatkozó Támogatói Okirattal sem rendelkezik, 3.200.000 Ft maximális támogatásban részesíthetőek.

A beadási határidő kezdete 2021.10.31., a beadási időszak vége 2022.06.30, azonban felhívjuk a Tisztelt pályázók figyelmét, hogy ezen belül értékelési határnapok vannak. Az adott értékelési határnapig beérkezett támogatási kérelmek ügyintézése a határnap után haladéktalanul megkezdődik, ezért érdemes a kérelmeket a beadási időszak kezdetéhez közelebb beadni.

A kérelem és mellékletei megtekinthetőek és letölthetőek a https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml oldalról.

Tisztelettel:

Hámori György   dr. Horváth Gyula
elnök   munkaszervezet-vezető