Nyomtatás

Elnökségünkről néhány mondatban:

Az elnökség 8 tagú, tagjait a közgyűlés 5 évre választja. Az elnökség tagjai képviselik a tagozatokat és a mikrotérségeket.

Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tartja.

 • Az ülést az elnök hívja össze. Az ülés összehívását bármelyik elnökségi tag kezdeményezheti a napirendi pont(ok) megjelölésével. Ez utóbbi esetben az ülést az elnök 15 napon belüli időpontra köteles összehívni. A meghívót az ülés előtt legalább 5 nappal korábban kell megküldeni.
 • Az elnökség ülése akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van.
 • Az elnökség döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

Az elnökség feladat- és hatáskörébe tartozik:

 • az egyesület tevékenységének irányítása;
 • a 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. és/vagy IV. tengelyes intézkedések végrehajtása érdekében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal útmutatásával összhangban elkészített SZMSZ megalkotása és módosítása;
 • a közgyűlés ülésének előkészítése;
 • az egyesület által megkötésre kerülő szerződések jóváhagyása;
 • az éves beszámoló elkészítése;
 • a tag felvétele, kizárása és törlése;
 • a munkaszervezet vezetéséért felelős munkaszervezet vezető kiválasztása;
 • képviselő delegálása egyéb szervezetekbe; valamint
 • a közgyűlés által hatáskörébe utalt egyéb ügyek intézése.
 • Az elnökség dönt két közgyűlés közötti időszak között az egyesület ügyeiben, kivéve azokat a tárgyköröket, amelyeket az alapszabály, vagy jogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe vagy más személy, egység hatáskörébe utal, de különösen:
 • dönt a helyi vidékfejlesztési stratégia/terv végrehajtása során felmerülő delegált feladat ellátásával összefüggő, munkaszervezet vezető által összeállított kérelem elfogadásáról, esetleges visszautalásáról;
 • dönt az elnök által felterjesztett támogatási rangsor(ok) alapján a forrás(ok) allokációjáról;
 • utasítja az elnököt a forrásallokáció során feltárt eljárási hibák javítására.

 

Egyesületünk elnöksége:

  Elnökségi tag neve Képviselt szervezet

Képviselt

szféra

1.

Hámori György elnök

Kapuvár Város Önkormányzata

közszféra

2.

Hutflesz Mihály alelnök

Régiófókusz Nonprofit Kft. üzleti szféra
3.

Molnár Ferenc

Molnár Elektronikai Kft. üzleti szféra
4.

Horváth Péter

Csorna Város Önkormányzata közszféra
5.

Szalay Imre

Bősárkány Község Önkormányzata közszféra
6.

Fenyőházi Tibor

  civil szféra
7.

Szűcs Mihály

Térségi Gazdák Gépszövetkezete közszféra
8. Mészárosné Pölöskei Rita Kapuvárért Egyesület civil szféra

 

 

Megosztás

Facebook

Hírlevél

Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület

© 2018
Copyright 2011. Free joomla templates |