Nyomtatás

Tudnivalók LEADER pályázat benyújtásához


A 76/2011 (VII.29) VM rendelet alapján LEADER pályázatok benyújtására nyílik lehetőség 2011. szeptember 30 - november 2  közötti időszakban. A Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület területén a rendelet és a kapcsolódó célterület katalógus feltételeinek megfelelően nyújthatók be olyan pályázatok, amelyek illeszkednek a helyi közösség által felülvizsgált és 2011.05.24-én elfogadott Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához.

A pályázat részletes feltételeit a rendelet valamint az MVH közlemények tartalmazzák.

Rövid áttekintésben, kiemelve a legfontosabb információkat és az aktuális híreket ezen az oldalon tájékozódhatnak a pályázni szándékozók.

A pályázatok benyújtásának menete:

- Minden pályázó MVH regisztrációval kell rendelkezzen. A regisztrációt az MVH-hoz benyújtott G0001-11-1 adatlapon lehet kérelmezni.

- A pályázóknak a benyújtási időszakot megelőző 60 napban van lehetőségük a projektötleteiket ismertetni a Helyi Bíráló Bizottsággal (továbbiakban: HBB). Ennek formája a Projektötlet Adatlap, melyet kitöltve a LEADER HACS munkaszervezetéhez kell eljuttatni postai úton, vagy előzetes egyeztetés alapján személyesen. A beérkezett projektötleteket a HBB megvizsgálja, és megfelelőség esetén kiállítja a támogató nyilatkozatot. E nyilatkozat a későbbi pályázat kötelező, nem hiánypótolható melléklete. Ha egy pályázat a HBB nyilatkozata nélkül érkezik be, érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

A HBB üléseit a LEADER HACS munkaszervezete közreműködésével a HBB elnöke hívja össze az ülést megelőzően legkésőbb 10 nappal. A HBB ülésen az ülés napját megelőző 5. napig beérkező Projekt javaslatokat tárgyalja a HBB. Az ülés előtt kevesebb mint öt nappal beérkezett javaslatokat a HBB a következő ülésen tárgyalja.

A döntésről minden esetben a döntést követő 5. munkanapig postai úton, vagy a hivatalos formanyomtatvány szkennelt változatának elektronikus továbbításával (amennyiben az ügyfél elektronikus postafiókjába kéri az értesítést) a LEADER HACS munkaszervezete az IH által rendszeresített formanyomtatványon (4. melléklet) tájékoztatja az ügyfelet.

A HBB arra kap felhatalmazást, hogy a LEADER HACS által a LEADER jogcím rendelet alapján közzétett Pályázati felhívásban megjelenő célterületekben, a helyi jogosultsági kritériumként meghatározott LEADER követelményeknek való megfelelést a benyújtott Projekt adatlap formanyomtatvány vonatkozásában előzetesen vizsgálja és döntést hozzon a későbbiekben pályázatot benyújtani kívánó ügyfelek által benyújtott Projekt adatlapban foglaltak HVS-hez, azaz a célterület vonatkozásában megfogalmazott LEADER kritériumokhoz való illeszkedéséről.

A HBB a projekt javaslatok értékelése során kizárólag a LEADER pályázati felhívás keretében előre meghirdetett LEADER kritériumoknak való megfelelésről hozhat döntést. A megfelelés minimum követelményszintje, hogy az adott célterület legalább négy különböző kritériumának min. egy-egy alpontja illeszkedjen a projekt adatlap 7. pontjában megfogalmazottakhoz.

Amennyiben az ügyfél elutasító nyilatkozatot kap, úgy jogosult arra, hogy átdolgozott formában ismételten benyújtsa Projekt adatlapját a LEADER HACS munkaszervezetéhez a HBB-hez címezve az utolsó HBB ülést megelőző 5. napig.

Az ügyfél a HBB döntése ellen a döntés kézhezvételét követő 5 napon belül fellebbezéssel élhet, amelyet a LEADER HACS jogi személyiségű szervének legfőbb döntéshozó szervéhez kell címeznie és a LEADER HACS munkaszervezetéhez benyújtania.

- A pályázati dokumentáció összeállítása az MVH közleményben megjelenő módon és az ott közzétett elektronikus adatlapokon nyújtandó be a benyújtási időszakban, azaz 2011. szepterber 30. - 2011. november 2. között. A benyújtás kizárólag elektronikus úton lehetséges. Ehhez nem természetes személy ügyfél esetén ügyfélkapuval és MVH regisztrációval rendelkező meghatalmazott szükséges. Ez lehet a pályázatíró munkatársa, a pályázó cég/szervezet alkalmazottja, könyvelője, tagja, vezetője is, de fontos, hogy a meghatalmazást az MVH elektronikus felületén kell kitölteni és benyújtani, ehhez pedig mind az ügyfélnek, mind a meghatalmazottnak rendelkeznie kell MVH regisztrációval, illetőleg az ügyfélnek egy jelszóval is, amit a G946 jelszóigénylő adatlapon igényelhet az MVH-tól.

FONTOS, hogy az ügyfél amennyiben még nem rendelkezik MVH regisztrációval és a meghatalmazás adásához szükséges jelszóval, akkor ennek igénylését mielőbb indítsa el. Szintén fontos, hogy amennyiben a pályázatotot kezelő SZEMÉLY nem rendelkezik MVH regisztrációval vagy ügyfélkapuval, akkor ezek igénylését szintén indítsák el. 

Pályázatot CSAK abban az esetben tud benyújtani az ügyfél, ha az elektronikus ügyintézéshez szükséges MVH által előírt ügyfélregisztrációs feltételeket teljesítette!!!


A LEADER 2011-es pályázati körére vonatkozó 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet lehetővé teszi, hogy csak és kizárólag a HACS munkatársai ún. technikai közreműködőként segítsék az ügyfelek elektronikus pályázatainak benyújtását. Technikai közreműködő azonban nem vehet részt a pályázat ügyintézésében. Mivel a Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezetének csak egy egy ügyintézője van az egyes ügyintézői feladatkörökre, ezért nem NEM VÁLLAL technikai közreműködést, annak érdekében, hogy a pályázatok ügyintézése helyben maradhasson.

Az ügyfelek részére ugyanakkor a továbbiakban is minden, a benyújtáshoz szükséges információt megadunk akár személyes konzultáció keretében, akár fórumainkon.További információk:

MVH ügyfélnyilvántartás


Letölthető fontos dokumentumok:

G0001-11-1 adatlap

G0001-11-1 adatlap kitöltési útmutató

G946 jelszóigénylő adatlap

LEADER pályázati felhívás

Projektötlet adatlap


Átadás-átvételi jegyzőkönyv projektötlet adatlaphoz  

Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület célterületeihez kapcsolódó LEADER kritériumok

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia - 2011.05.24-én elfogadott felülvizsgálat alapján

76/2011 (VII.29) VM rendelet - a LEADER pályázatok benyújtásának feltételeiről

HBB eljárásrend

HBB tagjai


A pályázatok mellékleteként becsatolható nyilatkozat minták (használatuk nem kötelező)

Nyilatkozatminta a Rábaköi Tallér használatáról
Kutatási Terv minta
Az aktuálisan pályázható célterületek az MVH oldalán érhetők el, az alábbi linken keresztül

Célterület katalógus 2011

A célterület katalógusban jogcím, település és/vagy HACS név alapján is kereshető, hogy egy adott településen mely célterületekre lehet pályázni.

A vonatkozó MVH közlemény az alábbi linken érhető el

149/2011 (IX.20)

Megosztás

Facebook

Hírlevél

Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület

© 2018
Copyright 2011. Free joomla templates |